Speluitleg


Klaverjassen is een zeer bekend kaartspel in Nederland. Na lang spelen zal je pas alles doorhebben, maar het is goed om alvast de basis door te hebben (de spelregels). Een duidelijke uitleg over het klaverjassen en zijn varianten vindt u hier.

Verdeling van teams en kaarten

Voor klaverjas worden 32 kaarten gebruikt. Meestal een set met de bekende symbolen schoppen, klaver, harten en ruiten. Niet alle kaarten worden gebruikt bij klaverjas. Alleen de kaarten met een waarde 7, 8 en 9, en de kaarten Boer, Vrouw, Koning en de Aas.

Spelen wordt gedaan in teams, bestaande uit twee teams van twee personen. Dat is de meest gangbare variant. Het kan ook voorkomen dat er twee, drie of vijf personen mee spelen. De teamgenoten zitten altijd tegenover elkaar, nooit naast elkaar.

Het uitdelen

Om te beginnen worden de kaarten verdeeld onder de spelers. Met de klok mee worden de kaarten neergelegd en iedere speler ontvangt 8 kaarten. Delen wordt volgens de regels gedaan, namelijk in 3-2-3. Bij klaverjas wordt niet een voor een uitgedeeld.

Zodra alle kaarten zijn verdeeld kan het spel beginnen. Hoe dit verder verloopt is afhankelijk van het type variant dat gespeeld wordt. De meest gespeelde versies zijn de Amsterdamse of de Rotterdamse soort. Amsterdams klaverjas wordt veel gespeeld tijdens officiële toernooien en veel regels zijn daarvan afgeleid.

De troef

De eerste stap voor de spelers is een troef kiezen. Hierbij moet de deler een van de vier kaartsoorten kiezen. Dit wordt de troef van de ronde. Ook de speler moet een troef kiezen. Dit is verplicht en passen is niet toegestaan.

Met de troef wordt de troefkleur bepaald. Hier wordt een kaart gebruikt van de niet gebruikte stapel. De spelers moeten de gevraagde kleur spelen, ook wel bekennen genoemd. Heeft een speler niet een kaart in die kleur, dan geldt de troefplicht. Hier zitten drie regels aan vast:

  1. De speler moet overtroeven, indien mogelijk. De speler kan dan een troefkaart opgooien die hoger is dan de hoogste troef die op tafel ligt.
  2. Wanneer de speler niet een kleur kan spelen, dan is introeven of overtroeven een optie.
  3. Ondertroeven is alleen toegestaan als de speler alleen maar lagere troeven heeft of geen kaart meer kan spelen. Een andere reden kan zijn is dat de speler niet kan overtroeven en als er een troef is gevraagd. In alle opties is kleur bekennen een verplichting.

De invulling van de troefplicht is wel verschillend per variatie. Bij Amsterdams klaverjas is introeven of overtroeven niet nodig, als de hoogste kaart nog door de partner wordt gespeeld. In deze situatie mag er een andere kleur neergelegd, maar dat geldt dus alleen voor het Amsterdamse spel.

Het winnen van het spel

Bij klaverjas gaat het om de meeste punten halen. De teams hebben de kans om in totaal 162 punten te behalen. De troefkaarten leveren 62 punten op, de niet-troefkaarten in totaal 90 (3 keer 30) en bij de laatste slag kunnen de laatste 10 punten verdiend worden.

Heeft een paar minimaal 82 punten, dan zijn zij de winnaars. In geval van gelijkspel, dan verliest het spelende team. Wint een team alle punten, dan verdienen ze nog 100 extra punten.

Dit zijn globaal de spelregels voor klaverjas. Lees de afzonderlijke en gedetailleerde regels goed door, om een succesvol spel te spelen. Samen met je teamgenoten en tegenstanders.

© 2019 Klaverjassenonline.nl | Alle rechten voorbehouden.