Rotterdams Klaverjassen

Online klaverjassen samen met nog speler tegen 2 ander. Hierbij moeten de Rotterdamse regels in acht worden genomen. Als je geen kleur kan bekennen ben je verplicht ook de kaarten van je maat of partner in te troeven (dus ook met ondertroeven).

Gratis Klaverjassen

Klaverjas is een spel dat gespeeld wordt met meerdere personen, verdeeld onder twee teams. Aan de hand van 32 kaarten proberen zij met de kaarten 7 tot en met Aas zoveel mogelijk punten te verzamelen. Het team met minimaal 82 van de 162 punten wint het spel. Hoe het spel gespeeld wordt en het winnende aantal punten wordt bepaald, is afhankelijk van het type klaverjas. De meest voornaamste varianten zijn de Amsterdamse en Rotterdamse variant.

De slagen

Waar de varianten in verschillen is het delen, het troeven en de troefplicht. Om te beginnen ontvangt iedere speler 8 kaarten. Ook bij de Rotterdamse variant heeft het spel 8 slagen, waarbij iedere speler een kaart speelt. Per slag worden dus vier kaarten gespeeld. De rondes verlopen als volgt. Een speler is aan de beurt en speelt een kaart. Om deze kaart te spelen, wordt een troefkleur bepaald. Dat gebeurt met de kaarten van de niet-gespeelde stapel.

Kleur spelen

De volgende speler (links van de eerste speler) moet een kaart van dezelfde kleur spelen. Zo vervolgt het spel zich verder. Het gaat altijd om de volgende speler die links zit. Het team van de speler die de hoogste kaart heeft gespeeld, wint de slag.

De troefkaart of passen

Het is niet onwaarschijnlijk dat een speler niet een kaart heeft in de gespeelde kleur. In dat geval kan de speler een troefkaart inzetten. De eerste speler kan ook passen. In dat geval gaat de beurt naar de volgende speler. De kaart spelen kan als de speler meer dan de helft van het aantal punten haalt van de gedraaide troefkaart.

Optellen van de punten

Wanneer de 8 slagen zijn gespeeld, worden de punten van de teams opgeteld. Het spelende team wint als ze minstens de helft van de punten hebben plus 1. De spelers krijgen dan de punten die ze hebben behaald. Als het spelende team te weinig punten heeft, dan ontvangt de tegenpartij alle punten plus roem. Bij gelijkspel of verlies gaat het spelende team “nat” en krijgen ze 0 punten.

Roem behalen

Roem zijn punten die naast de reguliere puntentelling behaald worden. De roem wordt behaald met een specifieke combinatie van kaarten in een slag. Het team die deze slag haalt, ontvangt de punten. Het aantal punten voor roem zijn vastgesteld voor het aantal kaarten van een kleur, een aantal plaatjes of een Heer en Vrouw van troef. Afhankelijk van de samenstelling haalt de speler een aantal punten binnen, bovenop de puntentelling.

Rotterdams verplicht

Een ander kenmerk voor de Rotterdamse variant is de Utrecht-mogelijkheid of de Rotterdams verplicht. Dit houdt in dat de speler links van de gever, verplicht is troef te maken. In geval van willekeurig wordt er een troef gedraaid met de stapel kaarten. Spelen ze met de klok mee, dan bestaat de keuze pas of spelen. Als iedereen past, dan moet de persoon links van de gever alsnog verplicht troef maken.

© 2019 Klaverjassenonline.nl | Alle rechten voorbehouden.