Amsterdams Klaverjassen

Amsterdams Klaverjassen is een klaverjas spel volgens de Amsterdamse regels. Het is hier verboden om onder te troeven. Je bent hier ook niet verplicht je maat in te troeven, maar als je troeft moet je overtroeven.

Klik op nieuw om je als nieuwe gebruiker te registreren. Verzin een unieke gebruikersnaam en een daarbij behorende wachtwoord.
Klik hier voor de officiële regels van Amsterdams Klaverjassen!

© 2019 Klaverjassenonline.nl | All Rights Reserved