Amsterdams Klaverjassen

Amsterdams Klaverjassen is een klaverjas spel volgens de Amsterdamse regels. Het is hier verboden om onder te troeven. Je bent hier ook niet verplicht je maat in te troeven, maar als je troeft moet je overtroeven. Klik op nieuw om je als nieuwe gebruiker te registreren. Verzin een unieke gebruikersnaam en een daarbij behorende wachtwoord. Klik hier voor de officiële regels van Amsterdams Klaverjassen!

Het Amsterdams klaverjassen is voor veel spelers het meest bekend. De officiële internationale wedstrijdreglementen zijn tevens afgeleid van deze variant. Wat de varianten van elkaar onderscheid, is met name de troefplicht en de mogelijkheid tot introeven of overtroeven. Bij de Amsterdamse vorm hoeft een slag niet ingetroefd of overtroefd te worden, als de partner tot dan toe de hoogste kaart speelt. Verder is de gever tijdens het Amsterdams klaverjassen verplicht om troef te maken.

Een troef maken

De troef verwijst naar het vaststellen van de kleur. Dit heeft betrekking op de type kaart, bijvoorbeeld schoppen, harten, ruiten en klaver. Deze moet bij de start van het spel aangeven worden. Bij de Amsterdamse variant wordt dat door de gever gedaan.

Bij Utrechts en Rotterdams klaverjas kan de troefkaart ook door een kaart van de niet gedeelde stapel bepaald worden. Deze kleur moet door de spelers gespeeld worden gedurende het spel. Natuurlijk bestaat dan de kans dat de speler de kleur niet beschikbaar heeft. Dan kan de speler troeven. Een speler kan met een ander type kaart uitkomen, maar alleen als de partner een gepaste kaart beschikbaar heeft.

Introeven of overtroeven

Is er echt geen kaart meer beschikbaar die aansluit bij de troef, dan is introeven of overtroeven mogelijk. Bij introeven wordt er een kaart gespeeld die een lagere waarde heeft. Introeven kan alleen als werkelijk alle kaarten gespeeld zijn. Overtroeven wordt gedaan, als een speler geen kaart heeft met dezelfde kleur. Stel de troef is harten. Een speler troeft met een hartenvrouw. Dan kan de volgende speler overtroeven met een andere kleur kaart in ruiten, schoppen of klaver.

Weet de basisregels

Tijdens Amsterdams klaverjassen is introeven dus niet nodig, als de partner al de hoogste kaart in de slag heeft. Verder is introeven niet toegestaan als er getroefd is of als er om een troef is gevraagd. Voor veel spelers zal deze vorm al vanzelfsprekend zijn. Wellicht wordt het zelfs gezien als een vast vorm van klaverjas, maar niets is minder waar.

De basis van het spel komt altijd wel overeen met de andere variaties. Heel veel verschil is er niet. Wel is het prettig om van tevoren te weten welk type klaverjas het is en met welke regels gespeeld wordt. De momenten van introeven en overtroeven is essentieel en kenmerkend voor klaverjas. Tevens wordt de troefkleur op verschillende manieren toegewezen.

Maak verschillende combinaties

Naast de spelregels omtrent de troefplicht, is het Amsterdams klaverjassen met meerdere varianten te combineren. Naast Rotterdams klaverjassen bestaat de Utrechtse variant, Verplicht spelen, Leidsch en kraken. Al deze vormen kunnen gecombineerd worden met het Amsterdamse klaverjassen.

Bij de combinatie worden Amsterdams en Rotterdams klaverjas wel als basis gelegd. Bepaalde combinaties kunnen er toe leiden dat bijvoorbeeld het vast stellen van de troefkleur anders verloopt dan kenmerkend is voor Amsterdams klaverjas.

© 2019 Klaverjassenonline.nl | Alle rechten voorbehouden.